Endringer i trafikkopplæringen

Endringer i trafikkopplæringen

Statens vegvesen har innført endringer i trafikkopplæringsforskriften, her kan du lese hvordan dette vil påvirke deg som elev og din trafikkopplæring.

De fleste endringene vil ikke påvirke deg direkte som elev på en trafikkskole, men heller hvordan vi som trafikkskole skal bygge opp undervisningen, samhandle med Statens Vegvesen og hvordan sensorer gjennomfører førerprøvene.

Det er allikevel noen bestemmelser som vil påvirke din trafikkopplæring gjennom en trafikkskole. Her er det noen nyheter som forhåpentligvis vil føre til en bedre opplevelse av trafikkopplæringen, i tillegg til å forbedre trafikksikkerheten i samfunnet.

Noen endringer vil tre i kraft straks, mens andre vil ikke bli innført før 1. november 2024.

Vi på City Trafikkskole har som mål å innføre disse endringene på en slik måte at både du som elev blir fornøyd, og som kan bidra til å styrke arbeidet mot nullvisjonen!

Her er de viktigste endringene du bør vite om

Endringer som trer i kraft straks:

Ledsager under øvingskjøring

 • Kravet om å ha hatt førerkort i den gjeldende klassen sammenhengende i 5 år er også oppfylt om ledsager har mistet førerretten i inntil 6 måneder grunnet helsemessige årsaker.
 • For å være ledsager er det nå presisert at man må ha hatt norsk førerrett eller førerrett fra annet land som gir grunnlag for norsk førerrett uten ytterligere opplæring eller prøver.

Tidsramme for trinnvurdering trinn 3

 • Til nå har det vært krav om at trinnvurdering på trinn 3 skal vare i 45 minutter
 • Dette er nå endret til 60 minutter
 • En noe lengre tidsramme på trinnvurdering trinn 3 vil bidra til et bedre grunnlag for elevenes vurdering av egen kjøreferdighet, da dette åpner for å kunne kjøre litt lengre ut på for eksempel landevei

Klasse B

Førerstøttesystemer

 • Det vil nå være mer fokus på kjøretøyets førerstøttesystemer under opplæringen
 • Førerstøttesystemer vil for eksempel kunne være: ABS-bremser, ESP-systemet, lane-assist, parkeringssensorer og adaptiv cruise control mm.
 • På trinn 2 legges det opp til teoretisk kunnskap om hvordan systemene fungerer og ferdigheter med kjøring både med og uten disse systemene
 • På trinn 3 vil det fokuseres på riktig bruk av systemene, og veie fordeler og ulemper ved å enten bruke eller ikke bruke disse systemene under forskjellige forhold
 • På førerprøven vil sensor for eksempel kunne be kandidaten om å slå diss systemene av og på
 • Det legges opp til at eleven skal kunne reagere riktig om disse systemene varsler eller griper inn - for eksempel å senke farten om kjøretøyet stabiliseringsprogram griper inn
 • Det vil bli nærmere opplyst om hvilke systemer dette gjelder og hvordan det kan gjennomføres i opplæringen i læreplanen

MC

Sikkerhetskurs i trafikk for klasse A1

 • Det er nå presisert at kurset nå skal gjennomføres mot slutten av trinnet
 • Denne endringen sørger for at kurset ikke gjennomføres for tidlig

Sikkerhetskurs på veg for klasse A

 • Kurset skal nå inneholde en planlegginsdel
 • Planleggingen vil bidra til at elevene må tenke over hvilke forhold som kan forventes i løpet av kjøreturen
 • Kurset vil nå kunne gjennomføres på en måte som ligner mer på samme kurs i blant annet klasse A1, A2 og B
 • Hvordan dette gjennomføres i praksis er opp til den enkelte lærer og trafikkskole å bestemme, så lenge det dekker kursmålene fastsatt i denne forskriften

Utvidelseskurs

 • Det vil ikke lengre være mulig å gjennomføre flere obligatoriske kurs på samme dag ved utvidelse av MC-klasse
 • Kurset vil da kunne bli noe lengre, men som oftest ikke medføre flere timer dersom dette ikke er nødvendig

 

Endringer som trer i kraft fra 1. november:

Utvidelse fra automatgir til manuell

 • Det innføres endringer i førerprøve på manuelt giret bil, om kandidaten har førerrett med begrensning på automatgir fra før
 • Førerprøven vil fortsatt gjennomføres gjennom Statens Vegvesen, men selve gjennomføringen av prøven vil endres drastisk
 • Per nå gjennomføres førerprøve på manuell på samme måte som automat, uavhengig om kandidaten har førerrett på automat fra før
 • Tidsrammen for førerprøven vil bli avkortet til 45 minutter, fremfor 75 minutter
 • Det vil ikke lenger være nødvendig for sensor å kontrollere alle samme delene av målene som er fastsatt i trafikkopplæringsforskriften, og vurderingen fokuserer mer på teknisk behandling av kjøretøy med manuelt gir
 • Førerprøven vil da bli mer som en "utvidelses-prøve"
 • Det er ikke bestemt enda hvordan dette vil påvirke selve opplæringen hos trafikkskolene, men det vil være spennende å følge med på hvordan vi kan gjøre dette, så følg med!

TLDR (generert ved hjelp av Googles Gemini advanced)

 • Trinnvurdering trinn 3: Varigheten økes fra 45 til 60 minutter.
 • Klasse B - Førerstøttesystemer: Mer fokus på førerstøttesystemer i opplæringen, både teoretisk og praktisk.
 • MC - Sikkerhetskurs: Endringer i sikkerhetskurs for klasse A1 og A.
 • Utvidelseskurs: Ikke mulig å gjennomføre flere obligatoriske kurs på samme dag ved utvidelse av MC-klasse.
 • Utvidelse fra automatgir til manuell: Endringer i førerprøven på manuelt giret bil for kandidater som har førerrett med begrensning på automatgir. (Trer i kraft fra 1. November)

 

Kilde og lenker til høringsnotat og endringsforskrift: Statens Vegvesen

Skrevet av Martin Lind, City Trafikkskole

 

 

 

Ta kontakt

Åpningstider

Vårt kontor er betjent alle hverdager kl. 10:00 -16:00.
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo